2012-01-31

Externa nyheter

Debatt: Bolagen måste ta större ansvar

I Norra Västerbotten skriver Jan Björklund (FP) med några partivänner på debatt:

Vattenkraften är en mycket viktig energikälla i Sverige som står för nära 50 procent av vår elproduktion. Samtidigt påverkar vattenkraften våra ekosystem. I takt med att kunskapen ökar om den roll motståndskraftiga ekosystem spelar för att möta klimathotet bör vi ställa större krav på miljöhänsyn i samband med vattenkraftproduktion.

Läs hela