2012-02-28

Externa nyheter

Debatt: Bryt beroendet av fossilt bränsle

Helena Lindahl (C) riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson, Daniel Öhgren (C)gruppledare i Skellefteå och Mattias Larsson (C) gruppledare i Umeå, skriver på debatt i Norra Västerbotten:

Vi tror på miljötekniken som en av Sveriges centrala tillväxtmotorer.

Framtidsutsikterna för den förnybara energin är ljus. I dagarna presenterade Svensk Vindenergi sin prognos för 2012 – i år kommer svenska vindkraftverk att producera 7,7 TWh vindenergi. Lika mycket som de båda reaktorerna vid Barsebäck mäktade med under ett år. Vindkraften är på väg att ersätta kärnkraften.

Läs hela