2011-11-24

Externa nyheter

Debatt: Bygdepeng från vindkraft är en möjlighet – ingen muta

JP Vind vill bygga en vindkraftpark i Moskogen. En stor del av näringslivet, från företag som Skistar och Holiday Club till Shell i Järpen och Ica Björnänge, stödjer projektet. De ser i likhet med många av Åres politiker möjligheterna till tillväxt och stärkt miljöprofil. Av kommunens vindkraftpolicy följer att projektet kan bidra med 20 miljoner kronor i bygdemedel

Läs hela