2012-08-16

Externa nyheter

Debatt: Bygdepeng kan vara muta

Mats Olin, Second Opinion, skriver på deras webb.

Om bygdepeng ska utgå för en vindkraftsetablering gäller det att hålla i sär rollerna i kommunen. Annars finns risken att det är fråga om en muta, menar Torbjörn Lindhe.

Läs hela