2012-05-29

Externa nyheter

Debatt: C-offensiv för förnybar energi

Yngve Sunesson, ledarskribent Hallands Nyheter skriver.

Centerpartiet ”flaggar upp” sitt miljöengagemang genom de tre statsråden med direkt ansvar – miljöministern, energiministern och landsbygdsministern.

Läs hela