2013-01-03

Externa nyheter

Debatt: Centerpartiet satsar på landsbygden

Vi är övertygade om att den svenska landsbygden nu går en ny vår till mötes, när vi ska ta nästa steg i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. För det är med jorden, skogen, vattnet och vinden som den gröna omställningen ska göras.

Läs hela