2013-10-17

Externa nyheter

Debatt: Cirka 1 promille går till vindkraft

Lars Kriss riktar kritik mot kommuner och landsting som beslutat sig för att investera i förnyelsebar energi i form av vindkraft. Diskussionen om vad som kan anses vara välfärdens kärna är viktig. Den sätter nämligen fingret på en rad aspekter som Kriss väljer att förbise i sin krönika. Vilket ansvar har kommuner och landsting i arbetet med att bidra till att Sverige lever upp till de klimatmål som fastställts på såväl nationell som internationell nivå? Är det rimligt att politiker på kommunal och regional nivå frånsäger sig sitt ansvar och överlåter till riksdag och regering att hantera denna typ av åtaganden?

Läs hela