2012-10-15

Externa nyheter

Debatt: Dags för vindkraften att stå på egna ben

Riksdagsledamöterna (M), Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng, skriver på debatt i Ny Teknik.

Sveriges utmaning på energiområdet handlar om att ställa om transportsektorn till fossilfritt, inte att producera ännu mer förnyelsebar el. En långsiktigt stabil och hållbar energiförsörjning till rimliga priser är av största vikt för människor och företag i Sverige. Vi har redan idag en både väl diversifierad och mycket klimatvänlig elproduktion genom vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebara energislag som vindkraft och biobränslen, och vi är glädjande nog redan idag nära att nå EU-målet för 2020 på 49 procent förnybar energi.

Läs hela