2012-08-27

Externa nyheter

Debatt: De kliver ut som klimatförnekare

Pär Holmgren, meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor och Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ, replikerar i Linköpings Tidning.

Vi har uppmanat svenska hushåll att köpa andelar i vindkraftverk. Syftet är enkelt. Vindkraften i Sverige bör komma alla till godo. Samtidigt som hushållen som andelsägare får ett lågt och stabilt elpris, kan man också minska sin egen klimatpåverkan.

Läs hela