2016-02-29

Externa nyheter

Debatt: De nya klimatmålen för Sverige räcker inte

Mjömålsberedningens förslag om nya klimatmål för Sverige räcker inte för att världen ska ha en chans att på ett globalt rättvist sätt nå de nya klimatmålen”, skriver organisationer i nätverket KlimatSverige.

Läs hela