2012-03-20

Externa nyheter

Debatt: Debatten om vindkraften är snurrig

GT:s ledareredktion skriver:

Vindkraften är bra, särskilt här i blåsiga Västsverige. Den är förnybar och ingreppen i naturen går att återställa, den dag som vindsnurran har tjänat ut eller inte behövs längre. Nära 80 procent av oss säger därför ja till mera vindkraft. Det positiva beskedet fick i alla fall SOM-institutet vid Göteborgs universitet, när frågan ställdes till ett slumpmässigt urval svenskar.

Läs hela