2013-05-21

Externa nyheter

Debatt: Delaktighet en självklarhet vid vindkraftsetablering

LRFs medlemmar kan berätta om både positiva och negativa erfarenheter om vindkraft. Mycket i vindkraftsbranschen har blivit bättre, men en del återstår att göra. Därför går LRF vidare med en handlingsplan och uppmanar alla som är involverade i en vindetablering att ansluta sig till branschens uppförandekod.

Läs hela