2014-06-02

Externa nyheter

Debatt: Den förnybara elen kan öka

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion. Denna el kan minska koldioxidutsläppen på vår gemensamma nordeuropeiska elmarknad, samtidigt som den är med och pressar elpriset i Sverige.

Läs hela