2013-08-14

Externa nyheter

Debatt: Den förnybara elens möjligheter måste tillvaratas

Richard Bernström skriver i en replik den 9/8 till vår artikel att det är ett problem att kolkraften ökar i Europa. Vi är helt överens med Bernström om att kolkraften måste minska och det är just därför vi vill se en snabb utbyggnad av den förnybara elen. Bernström hävdar att svensk elproduktion inte ger några utsläpp och att investeringar i vindkraft i Sverige därför inte skulle minska klimatpåverkan. Det stämmer inte.

Läs hela