2015-01-07

Externa nyheter

Debatt: Denna fråga borde kunna vara ett första steg på vägen mot en blocköverskridande energipolitisk uppgörelse

Regeringen måste skyndsamt utreda hur också de som bor i lägenhet ska kunna stärka sin ställning på elmarknaden och bidra till energiomställningen, skriver företrädare för sju organisationer. Den nya regeringen vill, liksom den tidigare, införa en skattereduktion för hushåll med egen småskalig förnybar elproduktion.

Läs hela