2012-09-03

Externa nyheter

Debatt: Det är förnybart som byggs ut

Tomas Kåberger, ordförande för Förnybarhetsrådet, ­professor vid Chalmers tekniska högskola. Tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten, skriver på debatt i DI.

Förnybar energi har i år stått för mer än två tredjedelar av den svenska elanvändningen. Att som Carl B Hamilton (FP) påstå att det inte finns alternativ till kärnkraft är fel. Fakta visar att kärnkraften snarare är på väg att konkurreras ut.

Läs hela