2013-04-25

Externa nyheter

Debatt: Det är viktigt att fortsätta skapa förutsättningar

Miljöminister Lena Ek, skriver på debatt i Trelleborgs Allehanda.

De svenska utsläppen av växthusgaser minskade med 5 procent mellan år 2011 och 2012 och uppgår nu till 58,3 miljoner ton koldioxid. Det är den lägsta noteringen sedan basåret för statistiken, 1990. Totalt har utsläppen minskat 20 procent sedan år 1990, vilket gör att Sverige är på rätt väg när det gäller att nå Riksdagens fastställda mål för utsläppsminskningar till 2020.

Läs hela