2012-03-28

Externa nyheter

Debatt: Det behövs fler länder som går före i klimatpolitiken

Svante Axelsson replikerar på debatt i Dagens Nyheter:

Det behövs fler länder som Sverige som faktiskt har gått före i klimatpolitiken. Det är bra för den egna utvecklingen och för världen i stort. Hur ska annars förändringar komma till stånd, skriver Naturskyddsföreningens Svante Axelsson.

Läs hela