2012-08-17

Externa nyheter

Debatt: Det borde vara en väckarklocka

Linda Burenius Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ och Pär Holmgren, meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor, skriver i Norrbottens Kuriren.

Många tror att den globala uppvärmningen sker snabbare i utvecklingsländer än i Sverige. Det stämmer inte. Medeltemperaturen i Norrbotten har under de senaste tio åren, 2002-2011, i genomsnitt varit 1,3 grader högre än under den internationellt använda jämförelseperioden 1961-1990. Det är väsentligt mer än motsvarande globala temperaturökning som uppgick till 0,46 grader.

Läs hela