2013-05-03

Externa nyheter

Debatt: Det går visst att lita på Energimyndigheten

Förutsättningar att investera i vindkraft ska vara goda. Perhson och Linderstam har varken förstått vårt uppdrag, utvecklingen i branschen eller remissprocessen, skriver Lars Andersson på Energimyndigheten.

Läs hela