2012-04-13

Externa nyheter

Debatt: Det krävs mer än sol för att få solenergi

Erik Jonsson, adj professor i mineralogi, Uppsala universitet, statsgeolog, Sveriges geologiska undersökning, SGU replikerar i Dagens Nyheter:

Om vi skall satsa på, eller ens diskutera framtida storsatsningar på alternativa energikällor som solenergi, måste vi också kunna producera de mer eller mindre sällsynta metaller som krävs, skriver professorn och statsgeologen Erik Jonsson i en replik till Christian Azar.

Läs hela