2013-02-04

Externa nyheter

Debatt: Det ska bara vara förnybart

Bygg ingen kolkraft med svenska skattepengar, skriver Lise Nordin, riksdagsledamot, energitalesperson och Lorentz Tovatt, språkrörskandidat Grön Ungdom, båda (MP)

Regeringen pratar om klimat, men låter statligt ägda Vattenfall lägga huvuddelen av sina investeringar i fossil energi. Vattenfall bör användas som föregångare i energiomställningen istället för att vara en av Europas största klimatbovar. Globalt stigande medeltemperatur. Smältande polarisar. Kraftiga bränder i Australien. Tecknen talar alla samma språk – klimatförändringarna börjar göra sig smärtsamt påminda.

Läs hela