2015-02-03

Externa nyheter

Debatt: Det skulle innebära att lägenhetsinnehavare kan få vänta tre till fyra år innan de ges samma möjligheter

Vi hoppas på ett snabbt besked från energiministern om att den aviserade utredningen om andelsägd el tillsätts, skriver företrädare för sju organisationer i en slutreplik.

Vi välkomnar att energiminister Ibrahim Baylan (S) i en replik under Aktuella frågor (21/1) instämmer i att det är viktigt att ge lägenhetsinnehavare förutsättningar att stärka sin ställning på elmarknaden och bidra till utbyggnaden av den förnybara energin. Men frågan måste utredas snabbt.

Läs hela