2013-10-08

Externa nyheter

Debatt: Elförsörjningen blir tryggare

Anna-Karin Hatt,  It- och energiminister, skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Energiinvesteringarna motsvarar nu drygt hälften av industrins samlade investeringsvolym. I den utvecklingen måste elnätet hänga med, skriver Anna-Karin Hatt (C).

Läs hela