2018-10-08

Externa nyheter

Debatt: Elnätet kräver enorm investering

För att minska klimatutsläppen krävs mer elektrifiering. Vi kommer varken att klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet, skriver Johan Mörnstam, vd för Eon Energidistribution.

Sveriges behov av elnät har inte tagits på tillräckligt stort allvar de senaste åren, trots väl kända planer på elbilar, elbussar, fler pendeltåg, nya bostäder, fortsatt urbanisering, nya datacenter och omställning till sol och vind. Dessa projekt är var för sig utmanande för elnätet, men tillsammans kräver de historiskt omfattande nätinvesteringar. Vi kommer varken att klara bostadsförsörjningen eller bli ett fossilfritt välfärdsland utan en kraftfull satsning på elnätet.

Redan i utgångsläget kan man konstatera att elnätet fyller en helt central funktion i samhället. I dag går snart sagt allt på el. Elnätet är nödvändigt för att samhället ska fungera varje minut, varje sekund. Det gäller hela landet och samtliga sektorer av samhället.

Läs hela artikeln här.