2011-11-11

Externa nyheter

Debatt: Elområden kan leda till svängd opinion

På Second Opinion beskriver Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi, deras inställning till rubricerat påståående:
Barsebäcks kärnkraftverk gav 1 200 MW och nu är underskottet upp till 2 500 MW i Sydsverige. Vindkraften växer snabbt, men det tar många år innan den gör större skillnad. För några kraftslag är dörren till nyinvesteringar i det närmaste stängd. Där är Sydsveriges el-problem i ett nötskal.

Läs hela