2012-03-06

Externa nyheter

Debatt: Elområden viktiga för en effektivare elmarknad

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi och tekn dr i elkraftteknik och Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi, båda vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), replikerar i Dagens Nyheter:

Kraftnätet var inte mera effektivt före elområdesreformen, men reformen har tydliggjort potentiella brister i kraftnätet. Behovet av differentierade stamnätavgifter torde minska efter införandet av elområden. Vi föreslår därför att kompensera förbrukarna i söder genom att utjämna de geografiska skillnaderna i effektavgiften.

Läs hela