2012-01-02

Externa nyheter

Debatt: Elproduktionen i Sverige är för låg

Nina Larsson skriver på debatt i Norrtäälje Tidning:

Vintern är här och så fort det blir riktigt kallt kommer debatten om de höga elpriserna att starta. Ofta hävdas att avregleringen av elmarknaden är orsaken till de höga elpriserna. Men problemet med den svenska elmarknaden är inte avregleringen utan att vi lider brist på produktionskapacitet för el.

Läs hela