2012-08-03

Externa nyheter

Debatt: En bred överenskommelse om energin måste omfatta alla energislag

Tord Oscarsson (S), Härnösand, skriver på sin blogg:

Vi ser stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet. Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång på vind, vatten och skog. Den förnybara energin har mycket stor potential att byggas ut under lång tid framöver.

Läs hela