2012-05-11

Externa nyheter

Debatt: En ekonomisk vinst för hushåll och företag

Gunvor G Ericson, riksdagsledamot Sörmland och Lise Nordin, energipolitisk talesperson. båda (MP) replikerar i Södermanlands Länstidning:

 FN:s klimatpanel IPCC har nyligen fastslagit att över 80 % av världens energiförsörjning kan vara förnybar till år 2050. Vidare beräknas kärnkraften bli dyrare med skarpare säkerhetskrav medan den förnybara ­energin hela tiden blir billigare. Vad FSL i SN 7/5 har för grund för påståendet att förnybar energi är dyrt är mycket oklart.

Läs hela