2011-12-02

Externa nyheter

Debatt: En pånyttfödd miljödebatt

Miljöpartiets förslag låter ibland bra på pappret, men är kostsamma i praktiken.

Alla vill att miljön ska bli bättre. De flesta säger sig också ha som målsättning att utsläppen i världen ska minska. Problemet är bara att samordning mellan länder är helt nödvändig. Omställning till en mer miljövänlig energiproduktion kräver stora investeringar. Risken finns att konkurrenskraften minskar – och att tillväxttakten saktar ned. En hållbar utveckling handlar om mer än miljö, vilket oundvikligen återspeglas i Sveriges miljöpolitik.

Läs hela