2012-05-11

Externa nyheter

Debatt: Energipolitik kan inte reduceras till en tävling i antal vindsnurror

Magnus Huss, Bo-Erik Pers & Tomas From vice VD SveMin, skriver på Newsmill:

Basindustrins energisamarbete: Att lösa bortfallet av el om kärnkraften läggs ner med ”effektivisering” är inget annat än en förskönande omskrivning för chockhöjda elpriser.

Läs hela