2012-05-03

Externa nyheter

Debatt: Energipolitiken är för viktig för att partipolitiseras

Maria Sunér Felming, Svenskt Näringsliv, skriver på Newsmill:

Energipolitiken är för viktig för Sverige och Europa för att göras till partipolitik, symbolfråga eller styras av särintressen. Vi behöver en energipolitik som levererar långsiktigt på kundkraven.

Läs hela