2015-10-12

Externa nyheter

Debatt: Energipolitiken en möjlighet

Energipolitiken ska skapa villkor för en kostnadseffektiv energianvändning och en utveckling till ett hållbart energisystem. Sverige kan vara ett av de länder som visar att lösningen på energiutmaningen och klimatfrågan inte är en börda. Västerbotten är ett gott exempel. Länet är en betydande producent av förnybar el och finns många av de energilösningar som behövs i framtiden.

Läs hela