2013-09-10

Externa nyheter

Debatt: Energisystemens baksidor

Många skribenter har synpunkter på vindkraftens miljöpåverkan. Infraljud och störd horisontlinje i ”orörd natur” är huvudargumenten mot vindkraften. Infraljudets påverkan är forskningsmässigt i sin linda och några slutsatser är svåra att dra än så länge.

Läs hela