2012-05-23

Externa nyheter

Debatt: Eolus bygger för lokalt ägande

Gustaf Ekberg,vd Eolus Vind AB, replikerar på artikel i Hela Hälsingland.

Kelvin Ekelund nämner i ett inlägg i debatten om vindkraft Eolus Vind AB (16/5). Bland annat citerar han vår affärsidé om försäljning av nyckelfärdiga vindkraftverk till kunder och undrar varför vi inte behåller dem själva.

Läs hela

Läs hela