2012-02-27

Externa nyheter

Debatt: Ett näringsliv i framkant satsar på förnybart

Slutreplik från Lise Nordin, rikdsdagsledamot och energitalesperson (MP),  i Svenska Dagbladet:

För att Sverige ska ha en industri som klarar sig i den globala konkurrensen krävs att man ligger i framkant i utvecklingen. Att slösa energi eller klamra sig fast vid gamla energilösningar riskerar leda till att man blir omsprungen av de som ser möjligheterna med 100 procent förnybar energi.

Läs hela