2014-02-25

Externa nyheter

Debatt: EU bör sätta högre klimatmål

Alliansregeringen vill se högre ambitioner när det gäller klimatpolitiken i EU. Vi vill också och ett nytt mål för förnybar energi, skriver ministrarna Lena Ek och Anna-Karin Hatt. Just nu pågår förhandlingarna om hur ett nytt klimat- och energiramverk för EU, med sikte på 2030, ska utformas. Vi och den svenska regeringen har varit pådrivande för att EU så snart som möjligt ska enas om hur den gemensamma energi- och klimatpolitiken efter 2020 ska se ut. Det behövs som en förberedelse inför FN:s klimatmöte i Paris 2015, när världens länder ska enas om en ny global klimatöverenskommelse.

Läs hela