2012-03-27

Externa nyheter

Debatt: EU bör straffa miljöbovar – inte svensk industri

Ledare i Eskilstuna Kuriren:

Det är skillnad på energi och energi. Sverige har mycket av den som ger lite eller inga utsläpp av koldioxid. EU:s politik måste ta hänsyn till det. Energipolitikens stora miljöfråga är koldioxiden. Det är den som är klimathotet. Om man därför slår fast ett övergripande mål att minska energitillförseln, oavsett energislag, blir det lätt fel. Det som är negativt för klimatet kan komma att belönas, medan det klimatmässigt fördelaktiga motverkas.

Läs hela