2014-03-04

Externa nyheter

Debatt: Europas länder måste gå före

Jens Holm, klimatpolitisk talesperson och Malin Björk, kandidat Eu-valet, båda (V) replikerar på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Regeringens förslag till EUs nya klimat- och energimål för 2030 är en stor besvikelse (Brännpunkt 25/2). Förslaget innebär inte en skärpning av klimatpolitiken i Europa, endast att man öppnar upp för stora uppköp av billiga och osäkra utsläppskrediter i andra länder. Att köpa utsläppskrediter kommer inte leda till omställning i vare sig Europa eller Sverige. Det är också en stor besvikelse att regeringen inte lägger fram konkreta och ambitiösare mål för förnybar energi och energieffektivisering.

Läs hela