2012-09-24

Externa nyheter

Debatt: Fastighetsskatten på vattenkraft, 8 öre per kWh

Daniel Löfstedt, Second Opinion skriver på uppdrag av Svensk Energi.

Med fortsatt hög fastighetsskatt och dessutom höjda taxeringsvärden kommer vattenkraften beskattas på en nivå som riskerar framtida investeringar. Det säger Torbjörn Tärnhuvud, vd för E.ON Vattenkraft Sverige.

– År 2013 kommer fastighetsskatten för E.ON:s vattenkraft vara ungefär 8 öre per kWh. Kostnaden för att producera vattenkraft kommer att öka väsentligt, säger han.

Läs hela