2012-03-23

Externa nyheter

Debatt: Finns ingen linje i klimat- och energipolitiken

Daniel Löfstedt, Second Opinion intervjuar Gunnar Eikeland, vd Skellefteå Kraft:

Produktionen i den svenska vattenkraften kan tvingas minska på grund av hur myndigheter tillämpar EU:s ramdirektiv för vatten. Dessutom har skatterna på vattenkraft ökat. Skellefteå Kraft överväger investeringar i Norge och Danmark snarare än i Sverige.

Läs hela