2015-04-16

Externa nyheter

Debatt: Förändring har ett pris

Varje förändring i vår natur som människan åstadkommer, kan betraktas som störande.
Under 1950- och 60-talet utbyggdes vattenkraften. Många fastigheter hamnade under vatten i stora dammar. Forsarna försvann, fisket försämrades. Det medförde en definitiv förändring av landskapet. Ersättningspengar försvann in i kommunal byråkrati.

Läs hela