2012-01-16

Externa nyheter

Debatt: Företag är kritiska mot veto

Eolus Vind AB är mycket bekymrad över att Försvarsmakten kan få rätt att stoppa vindkraftsprojekt. Därför uppvaktar bolaget regeringen i frågan. Eolus Vind påpekar att företaget har erfarenhet av att Försvarsmakten först avgett positiva remissvar till länsstyrelsen men i sent skede dragit tillbaka dem.

Läs hela