2013-01-16

Externa nyheter

Debatt: Förnybar energi – för jobbens skull

Med en borgerlig rege­ring har Sverige förlorat sin ledande position inom grön energiproduktion, skriver David Ling, språkrör för Grön ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund, i Gävle.

Om Folkpartiet på allvar skulle vilja göra något åt energislöseriet och därmed skapa bättre förutsättningar för en stabil energitillgång så har Miljöpartiet flera bra förslag på hur vi kan genomföra energieffektiviseringar.

Läs hela