2013-01-17

Externa nyheter

Debatt: Förnybar energi skapar jobb

Lise Nordin, riksdagsledamot och energitalesperson och Roger Persson, kommunalråd Gävle, båda (MP), skriver på debatt i Gävle Dagblad.

Sverige står inför ett vägval där dagens kärnkraftverk är gamla och skruttiga. Nu behövs tydliga politiska besked om vilken elproduktion som ska ta vid när dagens reaktorer behöver avvecklas av åldersskäl.

Läs hela