2012-09-13

Externa nyheter

Debatt: Förnybar energi står starkt

Debattinlägg Länstidningen Östersund.

Vissa debattinlägg under senare tid kan ge intrycket att de förnybara energikällorna är på väg att haverera. Lyckligtvis är det inte så. Särskilt vind- och solkraft växer snabbt runt om i världen, liksom bioenergin. Bara under 2011 växte vindkraftsproduktionen globalt med 20 procent. Mellan 2011 och 2017 beräknas den globala elproduktionen från vindkraft växa med 139 procent, enligt internationella energiorganet IEA.

Läs hela