2014-06-12

Externa nyheter

Debatt: Förnybara elen i länet kan öka

Förra året producerades 43 procent av länets totala elanvändning inom ramen för det så kallade elcertifikatsystemet. Det är bra, men den förnybara elproduktionen kan fortfarande öka. Kommunerna kan underlätta utbyggnaden av vindkraft. Hushållen kan bidra till omställningen genom att sätta upp solceller på taket.

Läs hela