2014-07-31

Externa nyheter

Debatt: Förnyelsebart måste öka

Om inte regeringens gröna energiomställning ska avstanna måste mer hända. Mycket har hänt sedan målen blev verklighet, men det återstår en del tills vi kan vara nöjda. För Sveriges del kan vi glädjas åt att intresset för alternativa energikällor år vuxit.

Läs hela