2014-03-13

Externa nyheter

Debatt: Försenat reaktorprojekt driver upp svenskt elpris

Tyvärr har den finska kärnkraftpolitiken och kraftledningen inte bara drabbat finska företag och kunder utan också svenska, skriver Tomas Kåberger.  Det finska försöket att bygga en femte kärnreaktor fick för tio år sedan många svenskar att se finsk energipolitik som en förebild. En politik som man då trodde skulle gynna finsk basindustri. När vi i Sverige gick med på att Sveriges elkunder skulle betala en del av den nya kraftledningen under Östersjön för att det finska elnätet skulle tåla ett snabbstopp i den nya jättereaktorn, hävdade många att kabeln var till för att Sverige skulle importera billig finsk kärnkraftsel.

Läs hela